About Me

نمایشگاه خزندگان کیش و پارک آهو  بیش از 100 خزنده در نمایشگاه خزندگان کیش زندگی می کنند. این نمایشگاه در کنار پارک آهوان (پارک گوزن ها) قرار دارد قیمت تور کیش   و فرصتی عالی برای بازدید از هر دو جاذبه است. پارک آهوان با مساحت 2 هکتار دارای 17 قفس برای نگهداری انواع حیوانات است. همچنین برخی از گونه های پرندگان استرالیایی در پارک آهوان نگهداری می شوند.باغ پرندگان و پارک دلفین ها  در باغ پرندگان کیش حدود 50 گونه پرنده وجود دارد. در قسمت دیگر پارک یک آکواریوم آب شور وجود دارد که انواع پستانداران دریایی در آن نگهداری می شوند تور کیش رامین گشت  . نمایش دلفین ها و نمایش کلاسیک از دیگر جاذبه های پارک دلفین ها هستند.