About Me

4. می توانید بر جنبه های دیگر سئو تمرکز کنیدهنگامی که بک لینک می‌خرید، می‌توانید زمان خود را برای تمرکز بر جنبه‌های دیگر سئو، مانند تحقیق کلمات کلیدی، بهینه‌سازی درون صفحه و ساخت لینک آزاد کنید.معایب خرید خرید بک لینکخرید بک لینک دارای معایبی نیز می باشد، از جمله:1. ممکن است توسط گوگل جریمه شویداگر بک لینک های بی کیفیت بخرید، ممکن است توسط گوگل جریمه شوید. این به این دلیل است که گوگل لینک های پولی را سرکوب کرده است و اگر فکر کنند در حال خرید لینک هستید، وب سایت شما را جریمه می کند.2. ممکن است پول را هدر دهیداگر خرید بک لینک باکیفیت های بی کیفیت یا بک لینک هایی را از وب سایت های نامربوط خریداری می کنید، ممکن است پول خود را هدر دهید. این به این دلیل است که شما به نتایجی که می خواهید نخواهید رسید و پول خود را برای چیزی هدر خواهید داد که به سئوی شما کمکی نکرده است.