About Me

فلزیاب: موثرترین راه برای یافتن فلزات با ارزشفلزیاب وسیله ای است که برای مشخص کردن محل اجسام فلزی مدفون در زیر سطح استفاده می شود. فلزیاب میدان های الکترومغناطیسی ساطع می کند که توسط اجسام فلزی زیر زمین شناسایی می شوند. هنگامی که آشکارساز با یک جسم فلزی تماس پیدا می کند، هشداری را برای کاربر ارسال می کند که نشان دهنده وجود فلز است. گنج یاب‌ها برای دهه‌ها در صنایع مختلف، از جست‌وجوی طلا گرفته تا جستجوی مهمات منفجر نشده در میدان‌های جنگ، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فلزیاب ها ابزاری ارزشمند برای جستجوی فلزات با ارزش و سایر اشیاء مدفون در زیر زمین هستند.فلزیاب معمولی شامل یک سیم پیچ فلزی است که به عنوان سیم پیچ جستجو نیز شناخته می شود که به یک واحد پایه متصل می شود. واحد پایه اغلب شامل یک صفحه کنترل با دستگیره ها و دکمه های مختلف است که به کاربر اجازه می دهد حساسیت آشکارساز را تنظیم کند. برخی از آشکارسازها به سیم پیچ های جستجوی تخصصی نیز مجهز هستند که می توانند اجسام فلزی کوچکتر مانند جواهرات یا سکه ها را شناسایی کنند.هنگام جستجوی فلز، کاربر ابتدا باید یک منطقه جستجو را انتخاب کند. سپس کاربر به دقت زمین را اسکن می کند و با استفاده از فلزیاب، نشانه های فلز را بررسی می کند. هنگامی که یک جسم فلزی شناسایی می شود، کاربر از حضور آن مطلع می شود. اکثر طلایاب ها همچنین می توانند نوع فلزی که شناسایی شده اند را نشان دهند که می تواند به کاربر در شناسایی اقلام ارزشمندتر کمک کند.فلزیاب ها می توانند برای یافتن اقلام با ارزش مانند سکه ها، جواهرات، فلزات گرانبها و سایر اشیاء استفاده شوند. آنها همچنین در بررسی های باستان شناسی بسیار مفید هستند، جایی که می توانند به شناسایی آثار مدفون کمک کنند. فلزیاب ها همچنین معمولا در سایت های ساختمانی استفاده می شوند، جایی که می توانند به مکان یابی لوله ها و سیم های زیرزمینی کمک کنند.